Wednesday, December 22, 2010

Zamihan Takutkan Bayangan Sendiri

Zamihan Takutkan Bayangan SendiriSelepas selesai menghadapi peperiksaan, saya terkedu membaca berita-berita tanahair tercinta malaysia. Tuduhan liar terhadap Dato Seri Shahidan, Dato sri Haji Abdul Hadi, Dr Asri Zainul Abidin dan Sohibus Samahah Dr Juanda dengan JI atau keganasan sangatlah tidak berasas! Jika benarlah Zamihan Mat Zin (ILIM) membuat kenyataan biadap dan liar ini terhadap mereka, semoga Allah membalas kepada sang pendusta dengan seburuk-buruk azab didunia sebelum akhirat. Semoga ianya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang masih hidup!

Sebagai umat islam, kita yakin bahawa kebenaran tetap akan tertegak akhirnya walaupun ranjau yang akan dilalui itu pahit. Sebahagian ulama silam tidak dapat melihat kesan-kesan ilmu yang disampaikan mereka kecuali setelah matinya ulama tersebut. Contohnya terlalu banyak, bukan disini tempatnya untuk bercerita.

Sangat menghairankan, kenapa si Zamihan ini beriya benar cuba mengaitkan Wahabi dengan pengganas? Tidak cukupkah Syeikh Aiman Daqqaq dan ramai lagi menjadi mangsa kezaliman disebabkan hanya mengajar hadis soheh Bukhari? Jika zamihan tidak bersetuju dengan masalah-masalah khilaf @ tafsiran tertentu dalam sub topik agama, perlukah tuduhan pengganas ditudingkan? Ulama sudah lama berkhilaf, tetapi yang menggunakan taktik jahat dan kejam melalui tangan-tangan pemerintah biasanya hanyalah golongan Syiah dan puak-puak Bathiniyyah! Adakah Tarikh @ sejarah silam akan berulang kembali? Sekalipun zamihan salah faham bahawa Saudi adalah negara Wahabi, janganlah menyebabkan hubungan dua hala kerajaan Malaysia dan Arab Saudi goyah. Setakat ini Malaysia dipuji pengurusan jemaah hajinya oleh kerajaan Saudi. Berapa ramai pelancong Saudi melawat Malaysia kerana yakin bahawa Malaysia terjaga keharmoniannya dan bagus pengamalan islamnya? Bukankah kehadiran mereka ini menjadi sumber rezeki kerajaan dan rakyat Malaysia?

Hairannya ialah, kenapa zamihan diberi autoriti oleh pihak polis hingga dengan mudah melabelkan bahawa fulan bin fulan pengganas? Siapa zamihan? ketua risikan anti pengganas malaysiakah? Atau sudah menggantikan ketua polis negara Musa Hasan?

Jika zamihan terlalu bencikan dengan pemikiran dan aliran wahabi, janganlah mengkafirkan mereka pula. Kemudian dituduh pula si wahabi yang mengkafirkan zamihan dan orang-orangnya. Ini bermaksud sudah mengganaskan orang yang bukan pengganas sedangkan dia yang mengganas? Kerajaan Malaysia dan polis perlu menjaga kredebiliti mereka yang semakin terjejas khususnya polis. Jangan kerana zamihan seorang, islam di Malaysia terkubur dan kerajaan BN hilang kuasa kerana kezalimannya. zamihan hanyalah seorang rakyat malaysia daripada 28 juta penduduk. pandangannya belum tentu benar lebih-lebih lagi jika terbawa emosi, dendam dan berat sebelah. Masih ramai pakar-pakar dan ilmuan islam dalam pelbagai bidang boleh di ambil pemikirannya untuk kebaikan negara.

Ingatlah, Allah akan menjatuhkan mana-mana kerajaan yang zalim sekalipun ianya dibawah pimpinan orang islam, dan Allah membiarkan kerajaan yang adil untuk tetap teguh sekalipun ianya dibawah pimpinan orang-orang kafir. ini adalah sunnah Allah dalam tadbiran alam semesta. Ingatlah bahawa doa orang yang dizalimi sangat mustajab sekalipun yang dizalimi itu adalah orang-orang kafir, bagaimana pula jika yang dizalimi itu adalah para ulama serta mempunyai jasa yang banyak kepada agama, bangsa dan negara? zamihan jangan takut dengan bayangan sendiri dan berlaku adillah. Wallahu a3lam.

sumber

Sunday, September 12, 2010

Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah

Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari

dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah

Pengenalan.

‘Ali bin Ismail bin Ishaq, Abu al-Hasan al-Asya‘ari adalah seorang tokoh besar dunia Islam pada kurun ke 4 Hijrah. Lahir di Basrah pada tahun 260H, beliau pada awalnya mengikuti fahaman al-Mu’tazilah akan tetapi akhirnya telah kembali ke fahaman al-Salaf yang asli. Hal ini terbukti sendiri dalam karangan Abu al-Hasan al-Asya‘ari yang terakhir yang berjudul al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah dan juga berdasarkan kajian para sejarahwan. Abu al-Hasan al-Asya‘ari meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324H.[1]

Banyak orang masa kini mendefinisikan kumpulan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah sebagai apa yang diasaskan oleh Abu al-Hasan al-Asya‘ari. Hal ini adalah jelas tidak benar kerana Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah adalah seseorang yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat, tabi‘in sehinggalah ke para imam mujtahid yang empat radiallahu ‘anhum. Mereka inilah yang menjadi asas Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Abu al-Hasan al-Asya‘ari termasuk dalam kumpulan ini dan beliau bukanlah pengasasnya. Apa yang dilakukan oleh al-Asya‘ari adalah menyenaraikan asas-asas Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah dan mempertahankannya daripada pelbagai aliran lain yang wujud di zaman beliau.[2]

Yang lebih buruk adalah apabila banyak orang mendakwa diri mereka sebagai pengikut Abu al-Hasan al-Asya‘ari (Mazhab Al-Asya‘irah) tetapi mereka tidak mengenali ajaran dan pegangan Abu al-Hasan al-Asya‘ari. Sebahagian lain menjurus kepada kesilapan yang lebih berat dengan mendakwa kitab al-Ibanah bukanlah merupakan karangan beliau yang sebenar.

Penyusun Salafiyah Wahabiyah adalah antara orang yang menolak kembalinya Abu al-Hasan al-Asya‘ari kepada fahaman al-Salaf dan menganggap bahawa kitab al-Ibanah bukanlah merupakan karangan aslinya. Beliau telah mengemukakan sejumlah hujah untuk membenar dan menyokong dakwaannya.[3] Berikut dikemukakan secara ringkas nota-nota penting yang beliau kemukakan dan penilaian semula terhadapnya.


[1] Lebih lanjut tentang biografi Abu al-Hasan al-Asya‘ari, lihat:

1. Ibn ‘Asakir – Tabyin Kazbu al-Muftari fi Ma Nusiba ila Imam Abu al-Hasan al-Asya‘ari (tahqiq: Zahid al-Kauthari; Dar al-Fikir al-Mu‘asir, Beirut 1347H & 1399H.

2. Ibn al-Jauzi – al-Muntazom fi Tarikh al-Muluk wa al-Imam (tahqiq: Muhammad & Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha; Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut tp.thn.), jld. 14, ms. 29-30, biografi no: 2459.

3. Ibn al-Solah – Tabaqat al-Fuqaha’ al-Syafi‘iyyah (tahqiq: Muhyi al-Din ‘Ali Najib; Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, Beirut 1996), jld. 2, ms. 204-206, biografi no: 235.

4. al-Dzahabi – Tarikh al-Islami (tahqiq: ‘Umar ‘Abd al-Salam; Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut 1994), jld. 24, ms. 154-158, biografi no: 183.

5. al-Subki - Tabaqat al-Syafi‘iyyah al-Kubra (tahqiq: Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha; Dar al-Kutub al-Ilmiah 1999), jld. 2, ms. 251-314, biografi no: 223.

Dari sumber terjemahan, lihat:

1. The Exposure of The Calumniator’s Lying Concerning What Has Been Imputed to The Imam Abu’L-Hasan al-Ash‘ari, terjemahan ringkas kitab Tabyin Kazbu al-Muftari fi Ma Nusiba ila Imam Abu al-Hasan al-Asya‘ari oleh Richard J. McCarthy, dimuatkan dalam buku The Theology of Al-Ash‘ari (Imprimerie Catholique, Beirut 1953), ms. 145-207.

2. Rasul Dahri – ‘Aqidah Ahli as-Sunnah wal Jamaah mengikut Manhaj al-Salaf as-Soleh (Jahabersa 2001), ms. 251-264.

3. Nuh Ha Min Keller – Reliance of the Traveller (Amana Publications, Maryland 1994), ms. 1030 (Biographical notes).

[2] Demikian penjelasan al-Baihaqi sebagai nukil Ibn ‘Asakir dalam Tabyin Kazbu al-Muftari fi Ma Nusiba ila Imam Abu al-Hasan al-Asya‘ari, ms. 103-104. Lihat juga mukasurat 113 dan 117.

Orang-orang yang mendakwa Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah diasaskan oleh Abu al-Hasan al-Asya‘ari tidak menyedari kemudaratan yang terbawa bersama dakwaan tersebut, di mana ia membawa erti Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah adalah satu mazhab yang baru (bid‘ah) yang hanya lahir mulai tahun 300 Hijrah sementara Mazhab Syi‘ah Rafidhah adalah mazhab yang asal lagi pertama.

[3] Hujah-hujah ini asalnya dikemukakan oleh Hasan al-Saqqaf dalam ulasan beliau ke atas kitab karya al-Dzahabi – al-‘Uluw li al-‘Aliy al-Ghaffar (Dar Imam al-Nawawi; Amman 1998), ms. 511, notakaki 1044.

PENILAIAN SEMULA NO: 28

PENILAIAN SEMULA NO: 28

Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.

Disebut dalam Salafiyah Wahabiyah, ms. 60 sebagai kesimpulan perbahasan Bab Kedua tentang manhaj al-Salaf terhadap nas-nas al-Sifat:

Cukuplah 12 dalil keharusan mentakwil bagi membuktikan bahawa takwil itu sebagai satu kepastian yang tidak dapat disangsi lagi. Aliran al-Asya‘irah hanya meneruskan metodologi ulama’ al-Salaf al-Soleh ini. Tetapi kita sangsi, apakah al-Salafiyah al-Wahabiyah itu benar-benar mengikut al-Salafi al-Zamani atau label sahaja yang mereka hajati. Ini kerana mereka bukan sahaja menyerang takwilan al-Asya‘irah, malahan dasar takwilan yang benar daripada al-Salaf pun mereka berani menafikan. Jelasnya, mereka lebih suka mengikut pendapat Ibn Taimiyah daripada mengikut pendapat ulama’ Salafi yang asli.

Apa yang membimbangkan kita ialah keupayaan golongan al-Wahabiyah ini di dalam menggunakan “label” al-Salafi. Ternyata strategi ini mampu memperdaya dan mengelirukan orang ramai. Semoga dengan hujah kami dan sikap al-Wahabiyah itu sendiri mampu dinilai oleh para pembaca untuk mengeluarkan satu natijah bahawa al-Salafiyah al-Wahabiyah bukannya berasal daripada al-Salafi. la tidak lebih daripada dakwaan semata-mata. Ini kerana mereka itu secara terang-terangan menolak dasar al-Salafi. Kalaulah ia benar... buktikanlah wahai saudara seagamaku, ulama’ salafi yang manakah bermanhaj al-Salafiyah yang ada sekarang. Kaedah manakah yang digunakan oleh al-Salafiyah menepati kaedah yang digunakan oleh al-Salaf al-Soleh?.

Penilaian semula:

Alhamdulillah kita telahpun menilai kesemua 12 dalil, malah lebih lagi daripada apa yang dijadikan hujah oleh penyusun Salafiyah Wahabiyah bahawa kononnya generasi al-Salaf telah mempraktikkan al-Takwil terhadap nas-nas al-Sifat. Yang jelas kepada kita semua adalah:

1. Penyusun Salafiyah Wahabiyah gagal untuk membuktikan bahawa al-Qur’an telah mengarah atau mengisyaratkan bahawa nas-nas al-Sifat adalah satu majaziyah (kiasan) yang perlu ditakwilkan.

2. Penyusun Salafiyah Wahabiyah gagal untuk membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagai penjelas al-Qur’an telah mentakwil dengan takwil pengalihan lafaz terhadap nas-nas al-Sifat.

3. Penyusun Salafiyah Wahabiyah gagal untuk membuktikan bahawa generasi al-Salaf telah berpegang (i’tiqad) kepada kaedah Takwil pengalihan lafaz terhadap nas-nas al-Sifat.

4. Penyusun Salafiyah Wahabiyah sering keliru dan cuba mengelirukan orang ramai antara beberapa jenis al-Takwil yang sedia ada, iaitu (1) takwil penafsiran maksud dan (2) takwil pengalihan lafaz.

5. Penyusun Salafiyah Wahabiyah juga sering menyelewengkan fakta dan berbuat dusta semata-mata untuk membenarkan hujahnya. Namun jelas bahawa dengan segala permainan kotor ini beliau masih gagal untuk membuktikan bahawa generasi al-Salaf telah mempraktikkan takwil pengalihan lafaz terhadap nas-nas al-Sifat.

Kegagalan penyusun Salafiyah Wahabiyah menjadi hujah bagi seluruh umat Islam bahawa nas-nas al-Sifat sebenarnya tidak harus ditakwilkan dengan takwil pengalihan lafaz. Ini adalah merupakan manhaj dan pegangan (i‘tiqad) generasi al-Salaf dan inilah juga seharusnya menjadi manhaj dan pegangan kita.

Kepada penyusun Salafiyah Wahabiyah, sudilah menerima nasihat daripada penulis ke atas kegagalan anda dalam subjek ini. Penulis tidak akan mengarang apa-apa kata nasihat yang baru melainkan cukuplah dengan menggunakan nasihat anda sendiri kerana ia adalah setepat-tepat nasihat yang dapat difikirkan khas untuk anda:

Wahai saudaraku, bertenang dan renunglah…tidak ada hasilnya jika kita hanya bijak menghukum tanpa usul periksa. Kelak nanti…padah yang lebih buruk menimpa kita. Kita menuduh orang lain sesat, jangan-jangan kita yang menyesatkan mereka. Sedarlah… pujian dunia takkan kemana…di akhirat nanti makhkamah keadilan yang menanti. Kepada Allahlah kita kembali. Mudah-mudahan saudaraku seislam dibukakan pintu hati. Insya Allah. (Salafiyah Wahabiyah, ms. 64)

Amin Ya Rabb al-‘Alamin.

Di samping itu diminta saudara Zamihan Mat Zin merenung kembali pegangan (i’tiqad) anda dalam subjek Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat kerana daripada zahir tulisan yang terdapat dalam buku Salafiyah Wahabiyah, jelas terdapat kenyataan-kenyataan yang mengarah kepada kekufuran. Hal ini sepertimana yang telah dibahas dalam PENILAIAN SEMULA NO: 24 & 26.

Kepada para pembaca yang budiman, anda harus mengenali dan membezakan dengan tepat antara jenis-jenis al-Takwil yang sedia ada. Ini adalah kerana dari masa ke masa orang-orang yang mendakwa generasi al-Salaf melakukan al-Takwil akan sentiasa wujud dan mereka tidak akan memiliki sebarang hujah melainkan cuba mengelirukan antara jenis-jenis al-Takwil yang ada. Maka bezakanlah:

[1] Adakah dakwaan al-Takwil tersebut melibatkan salah satu daripada sifat-sifat Allah ‘Azza wa Jalla ?

[2] Jika ya, adakah ia merupakan takwil pengalihan lafaz atau takwil penafsiran maksud ?

PENILAIAN SEMULA NO: 27

PENILAIAN SEMULA NO: 27

Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

Dalam Salafiyah Wahabiyah, ms. 52 telah dinukil sebahagian daripada tulisan al-Asya‘ari daripada kitabnya al-Ibanah:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu beristiwa’ di Arasy mengikut apa yang difirman dan makna yang dimaksudkan-Nya. Istiwa itu maha suci daripada bersentuh, menetap, mengambil tempat, menjelma dan berpindah. Dia tidak menanggung ‘Arasy’. Tetapi Arasy dan penanggungnya (malaikat) itu ditanggung Qudrat-Nya, kesemuanya itu dikuasai di dalam genggaman-Nya. Sesungguhnya Dia di atas Arasy dan di atas setiap sesuatu kepada sempadan bintang Surayya. Tinggi yang tidak lebih hampir kepada Arasy dan langit, bahkan darjat-Nya daripada Arasy sebagaimana tinggi darjat Surayya daripada Arasy. Dia hampir kepada setiap yang ada lebih hampir kepada hamba daripada kerongkong. Dia maha menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu.”

Nukilan di atas kemudian diulas oleh penyusun Salafiyah Wahabiyah:

Sememangnya takwil Imam al-Asya‘ari ini masyhur di dalam kitabnya “al-Ibanah”. Iaitu kitab yang dikatakan pertama kali ditulis oleh Imam Abu Hassan al-Asya‘ari.

Seterusnya penyusun Salafiyah Wahabiyah telah mendakwa bahawa bahagian yang dicondongkan (italic) dari kata-kata Abu al-Hasan al-Asya‘ari di atas telah dibuang dalam sesetengah cetakan kitab al-Ibanah (Salafiyah Wahabiyah ms. 52-53 & notakaki 11). Beliau kemudiannya berkata:

Mengapa hal ini boleh berlaku sedangkan pengarangnya hanya seorang.

Penilaian semula:

Berikut dikemukakan teks Arab yang sebenar sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Saqqaf[1] diikuti dengan terjemahannya:

وأن الله تعلى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده, استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال, لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته, ومقهورون في قبضته, وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى, فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء, بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد.

“Sesungguhnya Allah Ta’ala Beristiwa’ Di Atas ‘Arasy sebagaimana yang difirmankan dan dengan makna yang dikehendaki-Nya. Istiwa’ tersebut maha suci daripada bersentuh, menetap, mengambil tempat, menjelma dan berpindah. Dia tidak ditanggung oleh ‘Arasy bahkan ‘Arasy dan penanggungnya (para malaikat) ditanggung oleh Kudrat-Nya, kesemuanya itu dikuasai di dalam Genggaman-Nya. Sesungguhnya Dia Di Atas ‘Arasy dan di atas setiap sesuatu kepada sempadan bintang Surayya. Sifat Atas tersebut tidak menghampirkan-Nya kepada ‘Arasy dan langit, bahkan Darjat-Nya lebih tinggi daripada ‘Arasy dan Surayya. Dia hampir kepada setiap sesuatu, malah lebih kepada urat leher seseorang hamba. Dan Dia Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Bahagian yang dicondongkan (italic) dari kata-kata Abu al-Hasan al-Asya‘ari tidak wujud dalam naskah Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian yang ada di tangan penulis. Merujuk kepada tulisan asal, al-Saqqaf telah menghitamkan (bold) bahagian teks yang dimaksudkan sebagai yang telah ditakwil oleh al-Asya‘ari. Bahagian teks yang dimaksudkan adalah:

[1] Istiwa’ tersebut maha suci daripada bersentuh, menetap, mengambil tempat, menjelma dan berpindah.

[2] Sifat Atas tersebut tidak menghampirkan-Nya kepada ‘Arasy dan langit.

Yang dilakukan oleh al-Asya‘ari dalam dua teks di atas bukanlah mentakwilkannya tetapi adalah mentanzihkannya, bererti menyuci dan mengagungkan sifat Istiwa’ dan Fauqa daripada tasybih dan tajsim.

Diulangi di sini supaya lebih jelas kepada para pembaca, bahawa al-Takwil adalah mengalihkan lafaz sesuatu nas al-Sifat kepada maksud yang lain manakala al-Tanzih adalah menyucikan sesuatu nas al-Sifat daripada tasybih dan tajsim. al-Tanzih dapat dilakukan tanpa al-Takwil. Hal ini jelas daripada kata-kata al-Asya‘ari di atas di mana beliau hanya melakukan al-Tanzih dengan mengekalkan istilah Istiwa’ dan Fauqa tanpa mentakwilkannya kepada lafaz lain.

Mengenai masalah sesetengah cetakan yang tidak sama kandungan teksnya maka masalahnya bukanlah berapa orang yang bernama Abu al-Hasan al-Asya‘ari tetapi adalah berapa orang yang menyalin daripada Abu al-Hasan al-Asya‘ari. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini perbezaan memang adakalanya wujud dalam naskah-naskah manuskrip yang asal. Maka kaedah sebenar bukanlah melulu membuat tuduhan tetapi bersikap dewasa dengan menyemak dan membanding sesama manuskrip kerana ada sesetengah manuskrip yang lengkap, ada yang ringkas dan ada yang disertai dengan nota tambahan.

Menarik untuk diperhatikan kata-kata penyusun Salafiyah Wahabiyah: “Sememangnya al-Takwil Imam al-Asya‘ari ini masyhur di dalam kitabnya “al-Ibanah”. Iaitu kitab yang dikatakan pertama kali ditulis oleh Imam Abu Hassan al-Asya‘ari” padahal dalam buku yang sama di mukasurat sebelahnya (ms. 53) beliau menulis:

Bagi saya, kitab “al-Ibanah” sebagaimana yang dimasyhurkan bukanlah hasil tulisan daripada Abu Hasan al-Asya‘ari. Sebaliknya ia adalah kitab yang sengaja di ada-adakan oleh pihak mujassimah al-Hanabilah.

Perhatikan bahawa:

1. Pada awalnya penyusun Salafiyah Wahabiyah mendakwa bahawa kitab al-Ibanah adalah yang “pertama kali ditulis oleh” al-Asya‘ari. Akan tetapi kemudiannya beliau mendakwa kitab al-Ibanah adalah “bukanlah hasil tulisan” al-Asya‘ari. Jelas berlaku pertentangan yang kedua-duanya menunjukkan sikap penyusun Salafiyah Wahabiyah yang hanya menuduh berdasarkan teori batil dan bukannya fakta sahih.

2. Penyusun Salafiyah Wahabiyah mendakwa kitab al-Ibanah adalah sesuatu yang “sengaja di ada-adakan”. Jika demikian dakwaan beliau maka kenapakah pada asalnya digunakan nukilan daripada kitab al-Ibanah sebagai bukti al-Asya‘ari melakukan takwil ? Apakah penyusun Salafiyah Wahabiyah menggunakan sumber yang “diada-adakan” sebagai hujah membuktikan sesuatu perkara ? Hal ini pasti sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh para penegak kebenaran.

3. Penyusun Salafiyah Wahabiyah juga mendakwa bahawa yang “mengada-adakan” kitab al-Ibanah adalah “pihak mujassimah al-Hanabilah”. Jika inilah dakwaan beliau, maka kenapakah sumber al-Mujassimah al-Hanabilah dikemukakan sebagai hujah untuk membuktikan al-Takwil ? Di sini jelas kelihatan kekeliruan dan kebatilan metode penghujahan penyusun Salafiyah Wahabiyah.

4. Kekeliruan ini akhirnya memuncak ke tahap maksimum apabila beliau seterusnya (Salafiyah Wahabiyah ms. 56) mendakwa bahawa kitab al-Ibanah sebenarnya dikarang oleh al-Qadhi al-Baqilani. Dalam hanya 5 mukasurat (ms. 52-56) penyusun Salafiyah Wahabiyah telah memiliki 3 pendapat yang berbeza tentang siapakah pengarang sebenar kitab al-Ibanah.


[1] Asalnya dikemukakan oleh Hasan al-Saqqaf dalam Daf’u Syubhat al-Tasybih, ms. 19, dan ms. 126. Juga di dalam Sahih al-‘Aqidah al-Thahawiyyah, ms. 163.